Garantievoorwaarden Trophies Watches

 1. Duur van de garantie:
  • Een garantieperiode van zes maanden wordt verleend op de correcte werking van het horloge.
 2. Waterdichtheid:
  • Garantie dekt niet de waterdichtheid van het horloge.
 3. Reparaties:
  • Reparaties worden exclusief uitgevoerd door Trophies Watches, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 4. Garantie Scope:
  • De garantie is specifiek gericht op de werking van het uurwerk.
  • Uitgesloten van de garantie zijn sluitingen, banden, en andere accessoires.
 5. Voorwaarden:
  • De garantie is geldig onder normale gebruiksvoorwaarden.
  • Schade veroorzaakt door onjuist gebruik valt niet onder de dekking.
 6. Garantieclaims:
  • Claims dienen te worden ingediend binnen zes maanden na de aankoopdatum.
  • Een geldig bewijs van aankoop is vereist voor het indienen van een claim.
 7. Uitsluitingen:
  • Batterijen, glazen, en normale slijtage vallen niet onder de garantie.
  • De garantie komt te vervallen bij ongeautoriseerde reparaties of wijzigingen.
 8. Contactinformatie:

 

"My Rolex is a continual pleasure, and works admirably."

- Sir Winston Churchill -